Podziękowania

Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa pragnie podziękować następującym osobom:


Sofiane Boukoffa
Kamel Boukoffa
Halina Graczyk
Jerzy Graczyk
Olga Kamińska
Marek Madejski
Marcin Müller
Maciej Rojewski
Krzysztof Skrętowski
Marek Stachowicz
Maciej Szcześniak
Arkadiusz Topolski
Patrycja Topolska
Izabela Zaborowska


a także wszystkim innym, którzy przyczynili się do powstania naszej strony.Podziękowania | Credits